ถนนสายนี้ พี่ซ่อมเอง!

หน้าที่ของเราคือซ่อมถนน!
ไม่ว่ารถจะเยอะแค่ไหน ถนนจะแตกซักเท่าไหร่
ยังไงก็จะซ่อม!