ตุ๊กตาดารุมะ

มาอธิษฐานขอพรจากตุ๊กตาดารุมะกันเถอะ
เกมง่ายๆที่เด็กจะได้ใช้ความพยายามในการขอพร
สิ่งที่เด็กๆปรารถนาจะกลายเป็นจริงได้ไม่ยากเลย
แค่จิ้มๆ และอธิษฐาน ตุ๊กตาดารุมะก็จะทำให้พรเป็นจริง